Bli medlem

Bli medlem i någon av våra distriktsföreningar


Du väljer själv vilken av våra distriktsföreningarna du vill vara medlem i.

Du kan vara medlem i fler distriktsföreningar än ett om du vill.

För att få tävla i distriktstävlingar och DM som distriktsföreningarna arrangerar måste man vara medlem i aktuellt distrikt.
Alla medlemskap gäller per kalenderår. Dvs mellan 1/1 – 31/12 aktuellt år.

Du betalar in medlemsavgiften direkt till den distriktsförening som du vill vara medlem i.

Samtidigt mailar du in dina uppgifter så som namn adress m.m. till samma distriktsförening.

Vid regionstävlingar räcker det att vara medlem i en av distriktsföreningarna då dessa tävlingar är öppna för samtliga föreningar anslutna till Svenska Ridtravarförbunde.Dalarna:

Enskild medlem: 200 kr

Familj: 300 kr

Betalas till bg: 5178-4619

OBS! märk inbetalningen med namn

Mejla namn, adress, de 6 första siffrorna i ditt personnummer och mailadress till:

rtfdalarna@gmail.com


Uppland-Västmanland:

Enskild medlem: 200 kr

Familjmedlemskap: 300kr (gäller för två vuxna och två barn skrivna på samma adress, barnen ska vara under 18 år)

Betalas till: pg: 673049-3
Alternativt swisha till: 123 25 92 426

OBS! märk inbetalningen med namn

Mejla namn, adress, de 6 första siffrorna i ditt personnummer och mailadress till: styrelsen@uppvast.se


Södermanland:
Enskild medlem: 100 kr

Familj: 200 kr (gäller för hel familj skriven på samma adress, barnen ska vara under 18 år)

Betalas till bg: 394-4220

Mejla samtidigt namn, personnummer (6 första siffrorna), adress och mailadress på samtliga medlemmar till:

ridtravare.sormland@hotmail.com


Stockholm:
Enskild medlem 50kr
Familj med 4 personer i samma hushåll 75kr
Maila till: ridtravaresthlm@hotmail.com

Uppgifterna vi behöver är: Ditt/era namn, e-mail samt adress

Betalningsuppgifter kommer via mailen.Östergötland:

Enskild medlem: 200 kr

Familj: 300 kr boende under samma tak.

Stödmedlem: 100 kr (får ej deltaga på tävlingar eller rösta på möten)

Betalas till bg: 176-0214.

OBS! märk inbetalningen med namn

Mejla namn, adress, de 6 första siffrorna i ditt personnummer och mailadress till:

distrikt-ostergotland@telia.comSkåne:

Enskild medlem: 200 kr

Betalas till bg: 852-9547

OBS! märk inbetalningen med namn

Mejla namn, adress, de 6 första siffrorna i ditt personnummer och mailadress till:

distriktskane@hotmail.com

 
Vilken distriktsförening ska jag välja?

Vilken finns närmast där jag bor?