Bli medlem

Email: info@ridtravare.com

Följ oss:

Bli medlem i någon av våra distriktsföreningar


Du väljer själv vilken av våra distriktsföreningarna du vill vara medlem i.

Du kan vara medlem i fler distriktsföreningar än ett om du vill.

För att få tävla i distriktstävlingar och DM som distriktsföreningarna arrangerar måste man vara medlem i aktuellt distrikt.
Alla medlemskap gäller per kalenderår. Dvs mellan 1/1 – 31/12 aktuellt år.

Du betalar in medlemsavgiften direkt till den distriktsförening som du vill vara medlem i.

Samtidigt mailar du in dina uppgifter så som namn adress m.m. till samma distriktsförening.

Vid regionstävlingar räcker det att vara medlem i en av distriktsföreningarna då dessa tävlingar är öppna för samtliga föreningar anslutna till Svenska Ridtravarförbunde.Dalarna:

Enskild medlem: 200 kr

Familj: 300 kr

Betalas till bg: 5178-4619

OBS! märk inbetalningen med namn

Mejla namn, adress, de 6 första siffrorna i ditt personnummer och mailadress till:

rtfdalarna@gmail.com


Uppland-Västmanland:

Enskild medlem: 200 kr

Familjmedlemskap: 300kr (gäller för två vuxna och två barn skrivna på samma adress, barnen ska vara under 18 år)

Betalas till: pg: 673049-3
Alternativt swisha till: 123 25 92 426

OBS! märk inbetalningen med namn

Mejla namn, adress, de 6 första siffrorna i ditt personnummer och mailadress till: styrelsen@uppvast.se


Södermanland:

Från 2020-09-15 och hela 2021 gäller detta:
Enskild medlem: 50 kr

Familj: 50 kr (gäller för hel familj skriven på samma adress, barnen ska vara under 18 år)

Betalas till bg: 394-4220

OBS! märk inbetalningen med namn.

Viktigt! Mejla namn, adress, mailadress +  de 6 första siffrorna i  personnumret på samtliga som vill bli medlemmar till:

ridtravare.sormland@hotmail.com


Stockholm:

Enskild medlem: 200 kr

Familj: 300 kr (gäller för 4 personer skrivna på samma adress, barn under 18 år)

Betalas till bg: 606-8720

OBS! märk inbetalningen med namn

Mejla namn, adress, de 6 första siffrorna i ditt personnummer och mailadress till: ridtravarestockholm@hotmail.com


Östergötland:

Enskild medlem: 200 kr

Familj: 300 kr boende under samma tak.

Stödmedlem: 100 kr (får ej deltaga på tävlingar eller rösta på möten)

Betalas till bg: 176-0214.

OBS! märk inbetalningen med namn

Mejla namn, adress, de 6 första siffrorna i ditt personnummer och mailadress till:

distrikt-ostergotland@telia.com


Västra Götaland

Enskild medlem: 200:-

Familj:  200:- (krävs att en i familjen redan är medlem och täcker resten av familjemedlemmarna som är skrivna på samma adress)

Stödmedlem: 100:- (för dig som endast vill stödja föreningens syfte men inte tävla)

Betalas till bg: 333-2699

OBS! märk inbetalningen med namn

Mejla namn, adress, de 6 första siffrorna i ditt personnummer och mailadress till:

ridtravaren@live.se


Skåne:

Enskild medlem: 150 kr

Betalas till bg: 852-9547

OBS! märk inbetalningen med namn

Mejla namn, adress, de 6 första siffrorna i ditt personnummer och mailadress till:

distriktskane@hotmail.com

 Copyright @ All Rights Reserved


Vilken distriktsförening ska jag välja?

Vilken finns närmast där jag bor?