Bli medlem

Email: info@ridtravare.com

Följ oss:

Bli medlem i någon av våra distriktsföreningar


OBS! DETTA GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017


Nytt från 2017 är att du blir medlem i någon av våra anslutna distriktsföreningar

istället för i förbundet.

Du kan således själv välja vilken av distriktsföreningarna du vill vara medlem i.

Du kan vara medlem i fler distriktsföreningar än ett också om du vill.

Alla medlemskap gäller per kalenderår. Dvs mellan 1/1 – 31/12 aktuellt år.

Du betalar in medlemsavgiften direkt till ”ditt distrikt” istället som förut till förbundet.

Samtidigt mailar du in dina uppgifter så som namn adress m.m. till ”ditt distrikts” mailadress.

För att få tävla i klubbtävlingar och DM som distriktsföreningarna arrangerar måste man vara medlem i aktuellt distrikt.

Vid inbjudningstävlingar räcker det att vara medlem i någon av distriktsföreningarna.

Välkommen som medlem i någon av våra distriktsföreningar!


Dalarna:

Enskild medlem: 200 kr

Familj: 300 kr

Betalas till bg: 5178-4619

OBS! märk inbetalningen med namn

Mejla namn, adress, de 6 första siffrorna i ditt personnummer och mailadress till:

rtfdalarna@gmail.com


Uppland-Västmanland:

Enskild medlem: 200 kr

Familjmedlemskap: 300kr (gäller för två vuxna och två barn skrivna på samma adress, barnen ska vara under 18 år)

Betalas till: pg: 673049-3
Alternativt swisha till: 123 25 92 426

OBS! märk inbetalningen med namn

Mejla namn, adress, de 6 första siffrorna i ditt personnummer och mailadress till: styrelsen@uppvast.se


Södermanland:

Enskild medlem: 200 kr

Familj: 300 kr (gäller för 4 personer skrivna på samma adress, barn under 18 år)

Betalas till bg: 394-4220

OBS! märk inbetalningen med namn

Mejla namn, adress, de 6 första siffrorna i ditt personnummer och mailadress till:

ridtravare.sormland@hotmail.com


Stockholm:

Enskild medlem: 200 kr

Familj: 300 kr (gäller för 4 personer skrivna på samma adress, barn under 18 år)

Betalas till bg: 606-8720

OBS! märk inbetalningen med namn

Mejla namn, adress, de 6 första siffrorna i ditt personnummer och mailadress till: ridtravarestockholm@hotmail.com


Östergötland:

Enskild medlem: 200 kr

Familj: 300 kr boende under samma tak.

Stödmedlem: 100 kr (får ej deltaga på tävlingar eller rösta på möten)

Betalas till bg: 176-0214.

OBS! märk inbetalningen med namn

Mejla namn, adress, de 6 första siffrorna i ditt personnummer och mailadress till:

distrikt-ostergotland@telia.com


Västra Götaland-Halland:

Enskild medlem: 200:-

Familj:  200:- (krävs att en i familjen redan är medlem och täcker resten av familjemedlemmarna som är skrivna på samma adress)

Stödmedlem: 100:- (för dig som endast vill stödja föreningens syfte men inte tävla)

Betalas till bg: 333-2699

OBS! märk inbetalningen med namn

Mejla namn, adress, de 6 första siffrorna i ditt personnummer och mailadress till:

ridtravaren@live.se


Skåne:

Enskild medlem: 150 kr

Betalas till bg: 852-9547

OBS! märk inbetalningen med namn

Mejla namn, adress, de 6 första siffrorna i ditt personnummer och mailadress till:

distriktskane@hotmail.com

 Copyright @ All Rights Reserved


Vilken distriktsförening ska jag välja?

Vilken finns närmast där jag bor?