Nyheter


Kort information om styrelsens arbete.

Styrelsen har online-möten 1 gång/månad.
Vi har en stående agenda plus att vi går igenom frågor som inkommit via info-mailen.

Tävlingskommittén behandlar inkomna tävlingsfrågor som presenteras kort på varje styrelsemöte.
En revidering av tävlingsreglementet är på gång inför 2023.

Nästa styrelsemöte är söndag 13/11.
Helgen den 29–30/10 var hela förbundsstyrelsen på en utvecklingshelg i styrelsearbete.

Det var mycket givande och vi är nu alla taggade för vårt framtida arbete.